INFORMACIÓ SOBRE L'AFECTACIÓ DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

Desitgem que tant vosaltres com els vostres familiars estigueu passant aquests dies tan desconcertants en les millors condicions possibles.

Degut a la greu situació sanitària els viatges del curs escolar 2019-2020, a partir del 13 de març en que comença l’estat d’alarma, han estat cancel·lats.

Des de l’agencia continuem treballant per defensar els drets e interessos dels nostres alumnes per intentar aconseguir minimitzar al màxim possible les despeses. Feina que serà lenta davant de la impossibilitat per part dels proveïdors de retornar tots els diners per les cancel·lacions massives causades pel COVID-19.

Els governs europeus estan adoptant una seria de mesures per afrontar aquesta greu crisis econòmica i les noves situacions que se’ns plantegen.

Segons la nova normativa del 31 de març 2020, ART:36.4 Del Reial Decret llei 11/2020, les agencies de viatges hem d’emetre un bo pel valor dels diners no recuperats per ser utilitzat en el transcurs d’un any des de la data de finalització de l’estat d’alarma.
Durant aquest any l’agencia treballarà per la recuperació dels imports pendents.

Si transcorregut un any des que finalitzi l’Estat d’Alarma i totes les seves pròrrogues no és utilitzat aquest bo, es podrà reclamar el reemborsament.

Sabem que aquesta no és la mesura desitjada, ni per nosaltres com agencia, ni pels nostres clients.
En cas de noves normatives o modificacions les publicarem a la nostra web.

Per a qualsevol consulta addicional us podeu referir al mail: bonoscovid19@termetours.com

També podeu omplir aquest formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres el més ràpid possible: