Avís legal  |  Castellano   
Avís legal

Preguem que llegeixi atentament el present AVÍS LEGAL. 

LSSI (Llei 34/2002, de 11 de juliol) 

La pàgina web de VIATGES TERMETOURS pertany a VIATGES TERMETOURS S.L. i ha estat elaborada de conformitat amb la legislació espanyola, atenent a la nova normativalegal, i es troba sotmesa a la seva jurisdicció. 

Les dades registrals i identificatius de l'empresa són els següents: 

Nom: VIATGES TERMETOURS 

Denominació Social: VIATGES TERMETOURS S.L. 

CIF: B-61057865 

Domicili Social: C/ Rec Comtal, 2 - BARCELONA 

Adreça de correu-e: info@termetours.com 

Dades de la inscripció en el registre mercantil: VIATGES TERMETOURS S.L. es troba registrada en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 28.968, foli 160, fulla B144749, inscripció 1ª 

Les dades de contacte apareixen en la secció amb el mateix nom de la web. 

La pàgina web de VIATGES TERMETOURS té per objecte informar als seus visitants dels serveis i productes que l'empresa oferix, les seves característiques i preus, així com facilitar diferents formes de contacte amb els responsables dels diferents departaments de l'empresaamb la finalitat de resoldre dubtes, facilitar informació addicional, recollir suggeriments, etc... relacionades amb la nostra empresa. 

PROTECCIÓ DE DADES 

ALS efectes previstos en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les dades personals que vosté ens faciliti per correu postal, correu electrònic, fax, telèfon o formularis bé sigui en la Web o en paper, bésiguin dades sol·licitades, o aquells que es derivin d'altres connexos que, si escau, poguessin ser obtinguts en registres públics o altres fonts legalment admeses, s'incorporaran a fitxers gestionats per VIATGES TERMETOURS S.L. 

Aquests arxius de dades s'utilitzaran amb la finalitat de mantenir la relació, sigui o no de tipus comercial, amb aquells individus, empreses o organitzacions que per una o altra raó s'han posat de forma voluntària en contacte amb VIATGES TERMETOURS S.L., així comper a informar-los sobre els nostres serveis i/o els d'altres col·lectius del mateix ram o sectorafins a la nostra empresa, que treballin amb nosaltres. En cap cas s'utilitzaran per a finalitats incompatibles amb aquelles per a la qual les dades s'haguessin recollit. 

Vosté té dret a l'accés gratuït, denegació, oposició, cancel·lació, rectificació o accés de les seves dades personals segons els termes previstos en la Llei 15/1999, drets que podrà exercir dirigint-se per escrit al responsable del fitxer i del tractament, en aquest cas VIATGES TERMETOURS S.L., les dades del qual de contacte trobarà en la pàgina d'inicid'aquesta WEB. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

La pàgina web de VIATGES TERMETOURS i tot el seu contingut (textos, gràfics, codi, etc...) pertany a VIATGES TERMETOURS S.L. La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar del contingut de la nostra pàgina web i que s'efectuï en contra de VIATGES TERMETOURS S.L. i/o sense la seva autorització expressa, és una infracció que castiga la legislació vigent. 

VIATGES TERMETOURS S.L. es reserva el dret d'efectuar modificacions en la configuració i/o presentació de la pàgina web, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís. 

RESPONSABILITATS 

Tant l'accés a la pàgina web de VIATGES TERMETOURS com l'ús de qualsevol informació continguda en la mateixa és d'exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix o ho usa, no responent VIATGES TERMETOURS S.L. de cap conseqüència, dany o perjudici quepogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. 

VIATGES TERMETOURS S.L. no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut de la seva web siguin exactes o complets, excloent, especialment, qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se dels continguts i serveis comercials o d'altraíndole de webs que es puguin enllaçar electrònicament (link), directa o indirectament, a través de la nostra web. 

VIATGES TERMETOURS S.L. declina qualsevol responsabilitat pels danys causats per terceres persones que, de forma no autoritzada, interactuin a través de la nostra pàgina web, així com dels derivats de la transmissió de virus informàtics a través de la mateixa. És responsabilitat de l'usuari el protegir el seu equip d'aquest tipus de perills. 

En el cas que en la web de VIATGES TERMETOURS S.L. es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricants subministradors, etc., propietat de tercers,aquest fet no constituïx patrocini o recomanació dels mateixos per part de VIATGES TERMETOURS S.L. Per tant, cap dels continguts que forma part de la nostra pàgina web han de ser considerats com recomanacions d'ús, ni com assessorament de cap classe, inclosos, sense caràcter limitatiu, els de tipus legal o fiscal. Per tot això, gens del que enaquestes pàgines s'inclou ha de servir de base per a realitzar inversions o adoptar decisions de cap tipus. 

L'accés a les pàgines del nostre lloc web implica l'acceptació de tots els termes i condicionsque apareixen en el present avís legal.